Door wie

Bruno en Lars in de buitenlucht

Bruno van den Elshout

Lars Doyer

Sinds onze kennismaking in 2018 werken wij, management consultant Lars Doyer en kunstenaar Bruno van den Elshout, met veel plezier samen aan uiteenlopende projecten. In opdracht, op uitnodiging of vanuit eigen initiatief.

Met de jaarreis nodigen we je uit om in de loop van het jaar met de regelmaat van de seizoenen ruimte te maken, zoals we dat zelf ook onderdeel hebben gemaakt van onze beroepspraktijken.

Over Bruno
Ik, kunstenaar Bruno van den Elshout (Den Haag - 1979), onderzoek met wisselend succes manieren om mij te bevrijden uit de ratrace, een enigszins normaal leven te leiden én bijzonder werk te maken. In 2007 reisde ik een jaar lang door alle lidstaten van de Europese Unie om 2700 jongeren te interviewen over hun dagelijks leven. In mijn zoektocht naar rust en ruimte fotografeerde ik in 2012 een jaar lang ieder uur de Noordzeehorizon. Vanuit mijn wens om ooit het TV-programma Zomergasten te presenteren, ondernam ik in 2018 het project Whatever the Weather, waarvoor ik 144 dagen over het strand wandelde om 144 mensen telkens 8 uur lang ongestoord en offline te ontmoeten. De portretten van deze 144 mensen verschenen in 2022 als tentoonstelling in Fotomuseum Den Haag en als kunstwerk-in-boekvorm. 

Sinds 2013 organiseer ik jaarlijkse 24-uurs horizonobservaties en sinds 2016 wandel ik elke maandagochtend op het strand, met open uitnodiging. In 2017 werd ik mede-organisator van de jaarlijkse Nieuwjaarsspeech-aan-jezelf, in samenwerking met Ruimte voor Helden. Ik studeerde ooit International Business en werkte de eerste jaren van mijn loopbaan in internationale bedrijven.

In 2023 wil ik graag nieuwe vormen van intervisie onderzoeken en beoefenen, als terugkerende gelegenheid om samen op te reizen in leven en werk.

Bruno op LinkedIn

Over Lars
Ik, zelfstandig consultant Lars Doyer (1972), begeleid in mijn dagelijks werk complexe (verander)processen binnen en tussen organisaties, waarbij ik uitnodig om waarderend te onderzoeken wat er nu is én waarvan je droomt, om van daaruit de eerstvolgende stappen te ontwerpen en te realiseren. Ik doe dat in trajecten met gehele en organisaties, teams en individuen. Door een basis van vertragen, verstillen en verzachten mee te maken ontstaat ruimte voor een ieder om uit te vinden: 'wat wil ik?' en 'wat betekent dat in het 'wij'? Dat geeft helderheid en focus, nodig om regie te nemen op de gewenste beweging en impact.

Ik ben mede-grondlegger en hoofddocent van de leergang Strategisch HR van Nyenrode Business University en AWVN en co-auteur van de boeken "De kunst van onderhandelen in duurzame relaties" en "Onderstromen in de Polder".

Al heel lang intrigeren groei, menselijke dynamiek en samenwerking mij: hoe kun je mensen samen laten floreren? Hoe en in hoeverre laat generativiteit - dat wat leven geeft - zich organiseren? Dat houdt me bezig en daar houd ik mij graag mee bezig. En daar is ook alle ruimte voor in deze tijd van transitie en transformatie. Ik werk graag in de context van teams, organisaties, branches en andere krachtenvelden, met continue de wisselwerking tussen het individu en het collectief, met de vragen wat is van mij en staat mij te doen? Wat vraagt dat van de ander(en) en wat staat mij daarin te doen? Hierin ben ik door diverse filosofieën en methodes geïnspireerd, waaronder  'Presence' (van Peter Senge) en 'Leven&werken in het ritme van de seizoenen' (van Jaap Voigt). Ik breng hierbij ook graag mijn ervaringen in als hockeytrainer/coach met de grote verschillen tussen training en wedstrijd en tussen het plan en wat er werkelijk gebeurt. 

In 2023 wil ik uitvinden hoe mijn ervaring en expertise nog meer kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken rond duurzaamheid, klimaat e.d. zowel vanuit de collectiviteit (mijn werkveld van organisatie ontwikkeling en arbeidsverhoudingen) én individueel (in mijn coach-praktijk als ook persoonlijk).

Lars op LinkedIn

Neem contact op
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Geverifieerd door MonsterInsights